Teenused mida pakume:

 

  Hinnad olenevalt tööde mahust ja raskusastmest. KOKKULEPPEL. 

 

  Teostame töid ka vihmaste ilmadega

 

  E-R 8-18

  Peale töö aega kokkuleppel kliendiga

  L-P kokkuleppel kliendiga

 

HALJASTUSE RAJAMINE

 •  Aiaplaanide koostamine;

 •  Mulla tööd;

 •  Muru rajamine;

 •  Hekkide istutamine;

 •  Istutusalade rajamine puudele põõsastele, lilledele;

 •  Taimede istutamine;

 •  Viljapuude- ja põõsaste ja lillede istutus.

 

HALJASTUSE HOOLDUS

 

 • Muru niitmine ja hooldus;

 • Trimmeriga niitmistööd;

 • Istutusalade hooldus;

 • Sügisesed ja kevadised hooldustööd;

 • Hekkide hooldus ja pügamine, noorendamine;

 • Ohtlike puude langetamine; toestamine, sidumine, hooldus;

 • Viljapuude hoolduslõikused;

 • Raietööd;

 • Kaitsealuste alade hooldus (mõisa pargid, puisniidud).

 • Okste hakkimine Ø <15cm hakkuriga

LISATÖÖD

 • Puittaimede hindamine ja ekspertarvamuste koostamine (suuline ja kirjalik)

 • Lume eemaldamine katustelt ja maapinnalt;

 • Jääpurikate eemaldamine katustelt;

 • Droonide pääste puudelt;

 • Loomade päästmine puudelt;

 • Pesakastide paigaldamine;

 • Jõulukaunistuste paigaldamine hoonetele, puudele;

 • Hakkematerjali müük;