top of page
OutSiders_15LP01_EAY_LOGO-RING_RGB_PNG (
ARBORIST

 

Kivikodu arborist kuulub Eesti Arboristide Ühingu ridadesse. On omandanud peale arborist tase 4 ka puittaimede hindajana, tase 5 kutse.  
Soovides meie teenust kasutada, võta meiega kindlasti ühendust! Teeme sulle korrektse hinnapakkumise! Vaatame sinu puu või objekti üle ja teostame töö kokkuleppel kinnistuomanikuga ja seadustega kooskõlas ning kasutades vajalikku tuvavarustust. Hinnad olenevad tööde mahust ja raskusastmest.
Laupäev-pühapäev kokkuleppel kliendiga.
Meil on olemas vastutuskindlustus.

bottom of page